Wieczór wspomnień w osińskim Centrum Twórczości Ludowej - Gmina Mirzec

Wieczór wspomnień oraz promocja książki odbyły się w niedzielny wieczór 6 listopada w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach.

Na spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Osinianki” przybyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z małżonką, ksiądz Jacek Celuch proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, Zofia Siwiec dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Mieczysław Strycharski radny z Osin, Marcin Gibała prezes OSP w Osinach, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki”, członkowie Osińskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia Arcydzieł”, mieszkańcy Osin.

Spotkanie rozpoczęła piosenką Wioletta Kwapisz. Wieczór wspomnień poświęcony zmarłym w 2022 roku znanym osobom z Osin poprowadziła Małgorzata Spadło, pracownik Centrum Twórczości Ludowej w Osinach. Wspominano Krystynę Tomkowską dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janiny Bonio w Trębowcu, Annę Piętak, członkinię KGW „Osinianki” oraz Jacka Królaka nauczyciela, regionalistę i byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach. Zebrani obejrzeli prezentacje multimedialne na temat tych, których już nie ma wśród nas. Prezentację na temat Krystyny Tomkowskiej przygotowała Regina Wieczorek; prezentację na temat Anny Piętak przygotowały Maja i Emilia Piętak, a prezentację na temat Jacka Królaka przygotowały Aneta Stasiak i Iwona Cholewińska. Zaduszkowe wspomnienia były przeplatane wierszami i piosenkami w wykonaniu Julii Jabłońskiej i Wioletty Kwapisz.

Druga część niedzielnego spotkania była poświęcona promocji książki „Godki świętokrzyskie i inne utwory” autorstwa Ireny Zakrzewskiej, członkini KGW „Osinianki”. Rozmowę z autorką na temat inspiracji i etapów powstawania książki poprowadziła Dorota Bębas, także członkini KGW „Osinianki”. Autorka podziękowała za słowa zachęty i wsparcia w trakcie pisania a także za pomoc ze strony wójta gminy Mirosława Seweryna w czasie finalizowania wydania książki. Spotkanie promocyjne zakończył koncert w wykonaniu „Osinianek” z akompaniamentem Piotra Gąsowskiego instruktora muzycznego zespołu. Były też kwiaty, gratulacje i życzenia dla Ireny Zakrzewskiej. Obecni na spotkaniu mogli otrzymać egzemplarz książki z dedykacją autorki.

Powrót do góry