W rocznicę bitwy pod Tychowem - Gmina Mirzec

Kombatanci, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy Mirzec zgromadzili się w niedzielę 13 września przy leśnym pomniku przy drodze Starachowice – Tychów Stary, aby oddać część żołnierzom walczącym w obronie Ojczyzny.

Msza polowa odprawiona w rocznicę bitwy pod Tychowem zgromadziła w tychowskim lesie wiele osób. Przybyłych w imieniu organizatorów uroczystości: Koła Miejskiego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, starosty starachowickiego oraz własnym przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Wśród uczestników uroczystości był Mieczysław Wojtyniak, brat nieżyjącego już Tadeusza Wojtyniaka pseudonim „Baca”, dowódcy bitwy pod Tychowem. Mieczysław Wojtyniak przybył na obchody rocznicy bitwy wraz z członkami swojej rodziny. Towarzyszyli im przedstawiciele Oddziału Kombatantów w Kazanowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, Ryszard Nowak, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Kazimierz Dziekoński, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Starachowicach, Aleksy Zaborski, prezes Batalionów Chłopskich Okręgu Starachowice. Przybyli radni Rady Gminy w Mircu wraz z przewodniczącym rady Gminy Janem Zawiszą, radni Rady Powiatu Starachowickiego, przedstawiciele starachowickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Rzeczpospolitej Polskiej w Starachowicach, Klubu Żołnierzy Oficerów Rezerwy LOK w Starachowicach, Polskich Drużyn Strzeleckich, Związku Sybiraków, Nadleśnictwa Starachowice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym z prezesem Władysławem Zającem i naczelnikiem Tadeuszem Sobczykiem, sołtysi kilku sołectw gminy Mirzec, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym wraz z młodzieżą oraz mieszkańcy Tychowa Starego i innych miejscowości gminy Mirzec. Uroczystość swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe Polskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Starachowicach i Klubu Żołnierzy Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Starachowicach.

– Spotykamy się dziś w miejscu, gdzie 76 lat temu doszło do jednej z większych bitew II Wojny Światowej w naszym regionie. 6 sierpnia 1944 roku znacznie mniejsze siły oddziałów ze zgrupowań Batalionów Chłopskich dowodzonych przez Tadeusza Wojtyniaka „Bacę” oraz Jana Sońtę „Ośkę” przez kilka godzin stawiali skuteczny opór znacznie większym siłom niemieckiego okupanta. Bitewny trud został nagrodzony zwycięstwem. Dziś pamiętając o bohaterskiej postawie żołnierzy Batalionów Chłopskich składamy im w tym miejscu hołd. Niech ich patriotyczna i bezinteresowna postawa będzie wzorem dla ludzi współczesnych. To dzięki poświęceniu bohaterów z tamtych dni dziś możemy inaczej niż walką w obronie Ojczyzny wyrażać nasz patriotyzm: poprzez poszanowanie barw i symboli narodowych, ojczystego języka i historii naszego kraju. Cześć pamięci bohaterów! – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Mszę świętą odprawił ksiądz major Bolesław Walendzik z parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła ze Skaryszewa wraz z księdzem kanonikiem Danielem Kobierskim, wicedziekanem Dekanatu Starachowickiego, proboszczem parafii św. Leonarda w Mircu. W kazaniu ksiądz major Bolesław Walendzik mówił o bezinteresownej walce polskich patriotów o wolność Ojczyzny na przestrzeni dziejów. Po mszy głos zabrali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski. Uroczystość zakończyła się złożeniem przed pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapaleniem zniczy.

O autorze

Powrót do góry