W niedzielę święto patrona gminy Mirzec - Gmina Mirzec

W niedzielę 6 listopada obchodzimy święto patrona gminy Mirzec i mirzeckiej parafii – świętego Leonarda. O godzinie 12.00 w kościele w Mircu zostanie odprawiona Msza Święta odpustowa.

Święty Leonard został ustanowiony patronem Gminy Mirzec na mocy uchwały Rady Gminy w Mircu. Jego wizerunek na herbie wzorowany na najstarszym zabytku w gminie Mirzec – postaci przedstawionej na obrazie z kościoła pod wezwaniem świętego Leonarda. Na prawym złotym polu dzielonej na pół herbowej tarczy zwrócona w lewą stronę postać świętego Leonarda w czarnym habicie, z pastorałem w prawej ręce oraz z kajdanami w lewej. W polu lewym na niebieskim tle znajdują się trzy złote korony.

Odwiedzając świątynię w Mircu warto zwrócić uwagę na obraz przedstawiający świętego Leonarda, namalowany na desce około 1500 roku. Obraz umieszczony w bocznej nawie kościoła jest najstarszym zabytkiem w naszej gminie. Święty Leonard przedstawiony jest w towarzystwie czterech aniołów. W rękach trzyma pastorał oraz – jako patron więźniów, jeńców i niewolników – kajdany.

6 listopada, w święto patrona w mirzeckim kościele tradycyjnie obchodzony jest odpust świętego Leonarda.

Powrót do góry