Uwaga! Zagrożenie wścieklizną - Gmina Mirzec

W związku z zagrożeniem wścieklizną na terenie gminy Mirzec Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał zalecenia w sprawie zwalczania tej choroby u zwierząt.

W związku z wykryciem na terenie gminy Mirzec w miejscowości Trębowiec Duży choroby wścieklizny u lisa, w dniu 17 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 746 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Mirzec. Cały obszar terenu Gminy Mirzec został określony jako zagrożony.

W związku z tym na terenie całej gminy zakazuje się:

1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;

2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

oraz nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;
3) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi zaleca się ostrożność i szczególną rozwagę.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich jak również w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot lub innych należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach (tel. 41 274 71 13) lub Urząd Gminy w Mircu (41 27 67 170 wew. 3), policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Zaleca się bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami.

Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, a koty w zamknięciu. Koty dodatkowo należy zaszczepić przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Ten sam przepis obowiązuje dla psów niezależnie od sytuacji epizootycznej. Brak ważnego szczepienia psa podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego. Należy również chronić przed zakażeniem wścieklizną zwierzęta gospodarskie podatne na zakażenie (krowy, konie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez dozoru na pastwiskach.

akt1

Powrót do góry