UWAGA!!! Nie będzie wody! - Gmina Mirzec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach w: Gadce, Jagodnem, Tychowie-Podlesiu, Mircu-Malcówkach, Mircu na ul. Langiewicza, Mircu-Poddąbrowie, Mircu-Ogrodach, że 24.03.2021r. od godz. 15:00 do godz. 19:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z awarią sieci wodociągowej.

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o.

Starachowice, ul. Iglasta 5
tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49
lub awaryjny bezpłatny 994

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o.
Starachowice

Powrót do góry