Trębowiec. Strażacy podsumowali rok - Gmina Mirzec

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania sprawozdawczego OSP w Trębowcu.

Podsumowanie działań za 2023 rok oraz plany na rok 2024 były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego OSP Trębowiec.

W zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w sobotę 24 lutego uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, poseł Krzysztof Lipiec, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, Konrad Dąbrowski naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, radny i sołtys Trębowca Stanisław Seweryn oraz druhowie OSP Trębowiec i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Trębowca. Zgromadzonych przywitał prezes OSP Trębowiec Sławomir Paszkowski. Zebranie poprowadził naczelnik Maciej Rokita. Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w zeszłym roku strażaków.

Sprawozdanie z działalności w 2023 roku przedstawił prezes Sławomir Paszkowski. Do OSP Trębowiec należy 42 osoby, w tym osiem kobiet i dwóch członków honorowych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która w 2023 roku podczas powiatowych zawodów pożarniczych zajęła pierwsze miejsce i piąte miejsce na wojewódzkich zawodach pożarniczych. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła dziesięciu wyjazdach ratowniczych a także w wyjazdach szkoleniowych. Druhowie brali udział w uroczystościach gminnych i kościelnych, jasełkach, aktywnie współpracowali z KGW „Trębolanki” oraz Szkołą Podstawową w Trębowcu. W 2023 roku jednostka pozyskała sprzęt strażacki: dwa aparaty ochrony układu oddechowego, piłę motorową, przecinarkę do stali i betonu, łom Hooligan, dwa węże strażackie, dziesięć mundurów galowych, kominiarki i rękawice skórzane. Jednostka stara się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego W planach na 2024 rok jest naprawa schodów, poszerzenie wjazdu i montaż bramy przesuwnej, remont garażu oraz wymiana ogrzewania. Przedstawione zostały także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie komisji rewizyjnej, po czym Zarząd OSP Trębowiec otrzymał w głosowaniu jednomyślnie absolutorium.

Wójt Mirosław Seweryn pogratulował druhnom i druhom z Trębowca sprawnej, aktywnej działalności oraz przedstawił informację na temat działań Gminy Mirzec w latach 2026 – 2023 zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. W 2020 roku do OSP w Trębowcu trafił samochód MAN na używanym podwoziu użytkowany wcześniej w OSP Tychów Stary o wartości 350 000 złotych. W 2016 roku zagospodarowano plac przed remizą, w 2019 roku odnowiono pomieszczenia remizy, w 2022 roku wykonane zostało ogrodzenie wraz z nasadzeniem zieleni oraz wybudowana altana a także zainstalowano monitoring. Koszt przeprowadzonych prac to 64 000 złotych.

Głos zabrali także poseł Krzysztof Lipiec, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś, radny Stanisław Seweryn, komendant gminny OSP Paweł Staszałek. Konrad Dąbrowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przedstawił statystyki zdarzeń w powiecie starachowickim za 2023 rok.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry