Zła jakość powietrza Archives - Gmina Mirzec

Mgła, Mirzec Stary.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się przekroczenie pyłu zawieszonego PM10.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. PM10 zawiera benzopireny, furany, dioksyny czyli rakotwórcze metale ciężkie. PM10 wpływa negatywnie na układ oddechowy – odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne …

Powrót do góry