Wokół tradycji Archives - Gmina Mirzec

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec wraz ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej wydała książkę “Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 3 700 złotych przekazanemu przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej oraz  dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Gminy Mirzec w ramach realizacji zadania publicznego „Historia folkloru …

Powrót do góry