Wnioski o przyznanie pomocy Archives - Gmina Mirzec

Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign gdzie znajduje się specjalna aplikacja publiczna do wygenerowania wniosku o szacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej w gospodarstwie i wysłania bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla lokalizacji gospodarstwa.

Kto może złożyć wniosek

Producent rolny:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw …

Powrót do góry