wniosek dodatek gazowy Archives - Gmina Mirzec

Dodatek do gazu ma na celu ochronę osób o najniższych dochodach. Jest wypłacany w formie zwrotu podatku VAT (23%). Można go otrzymać po złożeniu stosownego wniosku.

O przyznanie dodatku do gazu mogą ubiegać się osoby o dochodach w wysokości:

2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwa, które używają pieców …

Powrót do góry