webinarium Archives - Gmina Mirzec

Zarząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu w codziennym życiu.

Tematem webinarium będzie cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw jak vishing i spoofing (czyli próby wyłudzeń danych osobowych lub pieniędzy poprzez podszywanie się …

Powrót do góry