warsztaty diagnostyczne Archives - Gmina Mirzec

Pracownicy Urzędu Gminy w Mircu uczestniczyli w warsztatach diagnostycznych przeprowadzonych w środę 27 lipca w Starachowicach w ramach opracowania Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych „Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” (obszar obejmujący zasięgiem 17 gmin w tym gminę Mirzec).

Poza przedstawicielami gminy Mirzec w warsztatach udział wzięli przedstawiciele gmin Starachowice, Wąchock, Brody, Pawłów, Starostwa Powiatowego w Starachowicach …

Powrót do góry