Szkolenia zawodowe Archives - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości ze Starachowic zaprasza do udziału w projekcie” Nowa perspektywa zatrudnienia”.

Celem projektu jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia przez minimum  70 % uczestników projektu z grupy 210 osób, które ukończyły 18 rok życia i pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest kierowany do:

osób pracujących zagrożonych utratą zatrudnienia

osób pracujących przewidzianych do zwolnienia

osób zwolnionych (w …

Powrót do góry