Świetlica Archives - Gmina Mirzec

Członkowie organizacji i stowarzyszeń korzystających ze świetlicy w Mircu mają od niedawna do dyspozycji wyremontowane i doposażone pomieszczenia.

Nowe wyposażenie zostało zakupione dzięki realizacji projektu grantowego, złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mircu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” na „Doposażenie świetlicy w Mircu Starym”.

Koło Gospodyń Wiejskich wnioskowało o grant w wysokości 20.000 złotych …

Powrót do góry