Stypendia dla uczniów klas VII i VIII Archives - Gmina Mirzec

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczyna realizację programów stypendialnych dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium ogłoszono 16 października, potrwa do 15 listopada br. Celem programów jest wsparcie 640 zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej poprzez przyznanie im jednorazowego stypendium w wysokości …

Powrót do góry