Smog Archives - Gmina Mirzec

Mgła/smog zanieczyszczone powietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 dla powiatu starachowickiego.

Do północy 10 stycznia 2024r. poziom PM10 w powietrzu może przekroczyć 150 µg/m3 (norma to 50 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych zalecane jest pozostanie w domu i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

PM10 …

Powrót do góry