smart village Archives - Gmina Mirzec

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w III Konkursie “Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w …

Powrót do góry