Rozwój obszarów wiejskich Archives - Gmina Mirzec

Komisja Europejska do końca listopada 2020 roku prowadzi konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich do 2040 roku oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

W internetowych konsultacjach społecznych …

Powrót do góry