przegląd solistów Archives - Gmina Mirzec

Wspólne zdjęcie uczestników VII Gminnego Przeglądu Solistów Pieśni Ludowej

VII Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej pod hasłem „Śpiewać każdy może” odbył się tradycyjnie w świetlicy wiejskiej w Gadce.

Zaproszenie na sobotni (7 października) przegląd przyjęli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z żoną, sekretarz Gminy Mirzec Anna Piątek, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu Dorota Tomaszewska, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, prezes …

VI Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej pod hasłem „Pieśni – lekiem na całe zło” odbył się tradycyjnie w świetlicy wiejskiej w Gadce.

Zaproszenie na sobotni (15 października) przegląd przyjęli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z żoną, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu Dorota Tomaszewska, radni z Gadki Sylwia …

Pierwsze 4 przeglądy odbywały się w Gadce. Tym razem prezentację solistów z przyczyn losowych przygotowały „Osinianki” i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach. Otworzyła go wierszem swego autorstwa przewodnicząca KGW „Kumosie” w Gadce Elżbieta Zagajna. Ona też powitała wszystkich przybyłych, wśród których byli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, proboszcz …

Powrót do góry