poradnictwo zawodowe Archives - Gmina Mirzec

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie”.

Projekt realizowany ze środków RPOWŚ skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 do 26 lutego 2021r. oraz od 18 do 31 sierpnia 2021r.

Powrót do góry