Pomoc finansowa Archives - Gmina Mirzec

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Termin składania wniosków kończy się 30 kwietnia 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 …

Powrót do góry