Plany gospodarowania wodami Archives - Gmina Mirzec

W ramach III cyklu planistycznego obejmującego lata 2016-2021 Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie opracowało „II aktualizację Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” (IIa PGW) wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania.

W chwili obecnej trwają konsultacje projektów IIaPGW.

W czasie trwania konsultacji II aPGW, do 14 października 2021r., osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją planów:

na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura i …

Powrót do góry