PFRON Archives - Gmina Mirzec

Po wypadku lub amputacji nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?

Bezpłatna oferta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy osób po wypadkach lub amputacji, które utraciły możliwość pracy w dotychczasowym zawodzie. W Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej osoby takie mają szansę na …

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Program jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a …

Powrót do góry