Oferta pracy Archives - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec ogłasza nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego do Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym.

Proponuje się zatrudnienie opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub te, które ukończyły studia …

Powrót do góry