nowoczesne rolnictwo Archives - Gmina Mirzec

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w Forum Nowoczesnego Rolnictwa – Rolnictwo 4.0, które odbędzie się 29 maja w Politechnice Świętokrzyskiej.

Celem Forum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz współpracy między różnymi sektorami zainteresowania rolnictwem.

Podczas Forum poruszone zostaną następujące tematy:

Nowoczesne metody produkcji rolnej: prezentacja innowacyjnych podejść w produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniających efektywność, ekologię oraz …

Powrót do góry