Mobilność Archives - Gmina Mirzec

Wypełnij ankietę, weź aktywny udział przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Miast Północy.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma pozwolić na osiągnięcie ogólnego celu, jakim jest poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości zrównoważonej mobilności dla wszystkich mieszkańców. Dla obszaru funkcjonalnego Miast Północy do którego zalicza się też gmina Mirzec  zdiagnozowano dotąd w …

Powrót do góry