konkurs Przyjazna wieś Archives - Gmina Mirzec

“Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest pokazanie oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do …

Powrót do góry