Konkurs na dyrektora szkoły Archives - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektorów dwóch prowadzonych przez Gminę Mirzec placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Osinach oraz Przedszkola Publicznego w Mircu.

Osoby spełniające wymagania określone w konkursie mogą składać oferty na stanowiska do 1 czerwca 2022 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.30 – 15.30) w sekretariacie Urzędu Gminy …

Powrót do góry