Komisja Nadzoru Finansowego Archives - Gmina Mirzec

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje XII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W XII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje …

Powrót do góry