hazard Archives - Gmina Mirzec

Cel akcji

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2017 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi.

Cel kampanii  to uświadomienie społeczeństwu,  że:

hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową i zdrowie,osoby uzależnione podkreślają korzyści z hazardu i koncentrują się …

Powrót do góry