gminny przegląd Archives - Gmina Mirzec

Pierwsze 4 przeglądy odbywały się w Gadce. Tym razem prezentację solistów z przyczyn losowych przygotowały „Osinianki” i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach. Otworzyła go wierszem swego autorstwa przewodnicząca KGW „Kumosie” w Gadce Elżbieta Zagajna. Ona też powitała wszystkich przybyłych, wśród których byli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, proboszcz …

Powrót do góry