Debata o raporcie Archives - Gmina Mirzec

Stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) Wójt Gminy Mirzec zobowiązany jest  w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy w Mircu raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim tj. w 2021, w szczególności realizację polityk …

Powrót do góry