co do kanalizacji Archives - Gmina Mirzec

Martwy gołąb znaleziony w przepompowni w Tychowie Starym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach przypomina, czego nie wolno wrzucać do kanalizacji.

Zgodnie z art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny …

Powrót do góry