bioasekuracja ASF Archives - Gmina Mirzec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwainformuje, żeod 3 lipca br. do 26 lipca br., producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie, mogą składać wnioski o refundację 100 proc. wydatków poniesionych w 2024 r. (od 01.01 do 26.07) na działania związane z bioasekuracją.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wydatki podlegające refundacji

zakup mat …

Powrót do góry