bezrobotni Archives - Gmina Mirzec

Projekt „Giełda staży” skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z województwa świętokrzyskiego.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w …

Powrót do góry