Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

Dwie podniosłe uroczystości odbyły się we wtorek 3 maja w gminie Mirzec. Świętowaliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą w kościele pod wezwaniem Św. Leonarda w Mircu odprawił ksiądz kanonik Daniel Kobierski. W uroczystości uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego Ryszard Nowak, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, radni Rady Gminy w Mircu, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Mirzec, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy Mirzec.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Niepodległości w centrum Mirca. Tu dalszą część spotkania poprowadził Andrzej Kutwin, inspektor ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Mircu. Odśpiewany został hymn, po czym głos zabrał wójt gminy Mirosław Seweryn, który w przemówieniu mówił o obowiązku kultywowania wolności i niepodległości, które spoczywają na wszystkich obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej. Głos zabrali także radna Sylwia Błach, która odczytała list od poseł Agaty Wojtyszek oraz Jan Zawisza, przewodniczący Rady Gminy w Mircu. Delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości. Zebrani wysłuchali krótkiego występu artystycznego w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej w Mircu, przygotowanych pod kierunkiem Małgorzaty i Piotra Spadłów i Anity Staszałek.

Po części poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się apel strażaków z okazji przypadającego na 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka. Meldunek o gotowości do uroczystości od komendanta gminnego OSP Pawła Staszałka odebrał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt zwracając się do strażaków dziękował im za gotowość niesienia pomocy, za pomoc przy walce z pandemią koronawirusa oraz zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Prezesi poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy odebrali z rąk wójta Mirosława Seweryna pamiątkowe statuetki świętego Floriana, swojego patrona. Uroczystość zakończyła się prezentacją odmłodzonego dzięki staraniom władz Gminy Mirzec taboru wozów strażackich oraz poczęstunkiem.

Powrót do góry