Święto Gminy Mirzec - Dożynki 2021 - Gmina Mirzec

Święto Gminy Mirzec rozpoczął dożynkowy korowód, który przeszedł z centrum Mirca do kościoła. Maszerowali w nim strażacy z pocztami sztandarowymi, koła gospodyń wiejskich z dożynkowym wieńcem, samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Korowodowi towarzyszył słowny komentarz autorstwa Iwony Seweryn.

W świątyni pełniący funkcję starostów dożynkowych Iwona Gunciarz z Tychowa Nowego oraz Jan Myszka z Tychowa Starego przekazali bochen chleba z tegorocznych zbiorów gospodarzowi gminy wójtowi Mirosławowi Sewerynowi, a ten złożył go na ołtarzu z prośbą adresowaną do księdza kanonika Daniela Kobierskiego i księdza dra Michała Krawczyka o odprawienie mszy zawierającej podziękowania za zbiory i prośbę o błogosławieństwo dla rolników. U stóp ołtarza stanął dożynkowy wieniec uwity przez sołectwa Tychów Nowy i Tychów Stary.    

Mszę odprawił ks. Michał Krawczyk. W liturgii słowa wzięli aktywny udział: Iwona Gunciarz, Jan Myszka, Wojciech Zając z Mirca i Honorata Łęcka z Tychowa Nowego.

Środek kościoła wypełniły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Mirzec. Podczas ofiarowania dary ponieśli do ołtarza mieszkańcy Tychowa Starego i Tychowa Nowego.

Kazanie wygłosił ks. dr Michał Krawczyk.
Świątynię wypełnił swym śpiewem parafialny chór „Adagio” kierowany przez Piotra Zająca.

Po mszy wójt Mirosław Seweryn podzielił przyniesiony do kościoła chleb i wraz ze starostami dożynek poczęstował nim przybyłych do świątyni, a Kazimiera Marlica z Tychowa Nowego powiedziała wiersz o bochnie chleba, po czym dożynkowy korowód przeszedł do amfiteatru, gdzie wszystkie ludowe zespoły obśpiewały dożynkowy wieniec przy akompaniamencie instruktora muzyki Piotra Gąsowskiego.

Następnie wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował księżom za odprawienie mszy świętej i powitał wszystkich przybyłych na „Święto Gminy Mirzec i 20-lecie Tradycji Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”, a byli wśród nich: poseł Krzysztof Lipiec i dyrektor jego biura Małgorzata Pruś, starostowie dożynek Iwona Gunciarz i Jan Myszka, przewodnicząca Rady Powiatu Starachowice Bożena Wrona z radnymi powiatowymi, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza z radnymi gminnymi, prezes ZG ZOSP RP w Mircu Tadeusz Sobczyk, wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, prezes Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu” Jan Gula, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach Dariusz Stachowicz, członkowie Rady Powiatowej Powiatu Starachowickiego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Dariusz Kawałek i Damian Niedziela, kierownik Posterunku Policji w Mircu asp. szt. Ryszard Błach, prezes PWiK w Starachowicach Jerzy Miśkiewicz, dyrektorzy szkół, przedszkoli, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, prezesi jednostek OSP, strażacy, członkowie stowarzyszeń, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu, członkowie KGW, rolnicy, mieszkańcy gminy Mirzec oraz pszczelarze, którzy prezentowali swe ekologiczne wyroby na stoiskach obok amfiteatru państwo: Stachowiczwie i Surdowie z Mirca oraz państwo Zacharscy z Małyszyna Dolnego.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dożynek i wyraził wdzięczność za codzienny trud rolnikom. Podziękował im za mozolną pracę przy uprawie zbóż, warzyw, owoców i hodowli zwierząt oraz przy pozyskiwaniu miodów z prowadzonych przez nich pasiek. Podobne podziękowania skierowali do rolników wszyscy zabierający na dożynkach głos: poseł Krzysztof Lipiec, przewodnicząca Bożena Wrona, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, przewodniczący Jan Zawisza i wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

Po oficjalnych przemówieniach zaprezentowali się starostowie dożynek.
Iwona Gunciarz mieszka w Tychowie Nowym. Z mężem prowadzi gospodarstwo o powierzchni 7 ha (w większej części ekologiczne), w którym uprawia aronię, maliny, ozdobny słonecznik i jodłę kaukaską. Pani Iwona pracuje także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu.
Jan Myszka mieszka w Tychowie Starym. Gospodarstwo prowadzi z żoną. Hoduje bydło mięsne oraz zimnokrwiste konie i uprawia zboża. Jest sołtysem i znanym społecznikiem zabiegającym o prawa rolników, co bardzo dobitnie zabrzmiało także w jego autoprezentacji.

Następnie na rozkaz inspektora ds. OC i OSP Andrzeja Kutwina wyprowadzone zostały z amfiteatru poczty sztandarowe jednostek OSP, zaś wójt Mirosław Seweryn, przewodniczący Jan Zawisza i dyrektor BiOKGM Dorota Tomaszewska złożyli gratulacje czterem kołom gospodyń wiejskich, które świętowały w tym roku 20. jubileusz powstania lub reaktywacji: KGW w Tychowie Nowym, KGW w Osinach, KGW w Trębowcu i KGW w Gadce. W imieniu kół podziękowała władzom gminy za pamięć i opiekę przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce Elżbieta Zagajna.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na „Najpiękniejszą posesję w gminie Mirzec”.
Otrzymali je wg zajętych miejsc:
1. Aneta Cieśla-Pedryc z Małyszyna
2. Maria Rokita z Małyszyna
3. Dariusz Niewczas z Mirca.

O trzeciej po południu „Gromada” i „Sąsiedzi” z Tychowa Starego rozpoczęli swym minikoncertem część artystyczną, w której wystąpiły zespoły KGW z terenu gminy Mirzec z akompaniamentem Piotra Gąsowskiego: „Tychowianie” z Tychowa Nowego, „Małyska Dolina” z Małyszyna,  „Jutrzenka” z Ostrożanki, „Kumosie” z Gadki, „Osinianki” z Osin, KGW z Mirca, „Trębolanki” z Trębowca i Zespół „Ziemia Mirzecka”.

W przerwie między występami wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz pszczelarz Sławomir Surdy opowiedzieli o historii bartnictwa w gminie Mirzec i pożytkach płynących z pszczelich rodzin.

W dalszej części wystąpiła 104. Artystyczna Drużyna Harcerska, solistki: Julia Gwóźdź, Lena Spadło i Karolina Niewczas oraz Zespół Wokalny „Happy”. Młodzi wykonawcy prowadzeni są przez Małgorzatę i Piotra Spadłów.

Popisom artystów towarzyszyły stoiska promocyjne KGW w Mircu i KGW w Tychowie Starym i KGW w Tychowie Nowym z regionalnymi potrawami, stoiska z wyrobami pszczelarskimi, rękodziełem, ekologicznymi źródłami ciepła, zagroda alpak, odpustowe gadżety, dmuchane zjeżdżalnie, elektryczna kolejka dla dzieci, mikrostaw z łódkami oraz trampoliny.

Na boisku znajdującym się obok amfiteatru prezentowane były niektóre z możliwości nowoczesnych wozów bojowych pozyskanych przez gminę w ostatnich latach i policyjny radiowóz. Strażacy i policjanci przeprowadzili szereg konkursów z nagrodami cieszących się niezwykłym zainteresowaniem dzieci i dorosłych.

Chętni mogli się zaszczepić w Ośrodku Zdrowia w Mircu przeciw COVID-19 oraz wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

O zmierzchu publiczność bawili DJ Tomasz Gluza i Dariusz Bednarek.

Gwiazdą wieczoru był „Kabaret z Konopi”.

Bardzo udane Święto Gminy Mirzec zakończyła dyskoteka DJ Gluzy, który poprowadził całość imprezy w amfiteatrze.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Mirzec, Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia Arcydzieł” oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

Powrót do góry