Święto Chrztu Polski. Wywieś flagę! - Gmina Mirzec

Święto Chrztu Polski ustanowione ustawą z 22 lutego 2019 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Święto ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości. Fundacja Słowo zachęca do wywieszenia w dniu 14 kwietnia flag narodowych.

Powrót do góry