"Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka." Przekazanie nowego sztandaru druhom z Gadki - Gmina Mirzec

W niedzielę 30 maja 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gadce otrzymała nowy sztandar ufundowany przez posła Krzysztofa Lipca.

Na uroczystość do Gadki przybyli: posłowie Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach bryg. Andrzej Pyzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach dh Edward Lipiec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mircu dh Tadeusz Sobczyk, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Lipca w Starachowicach Małgorzata Pruś, sołtys Gadki Alicja Górska, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Mirzec oraz mieszkańcy Gadki.

Sztandar został poświęcony na sumie odprawionej przez księdza proboszcza Henryka Kołazińskiego w intencji OSP w Gadce. W liturgii aktywny udział wzięli Sylwia i Tomasz Błachowie. Po mszy fundator sztandaru poseł Krzysztof Lipiec w otoczeniu strażaków i znamienitych gości przeniósł sztandar na plac przed remizą miejscowej OSP. Tu dowódca uroczystości dh Marek Minda złożył meldunek marszałkowi województwa i zarazem członkowi prezydium OW ZOSP RP Andrzejowi Bętkowskiemu, z którym dokonali przeglądu pododdziałów. Chwilę potem druhowie Adam Ścibisz, Marek Minda i Tomasz Błach dokonali wciągnięcia na maszt flagi narodowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Po hymnie Prezes OSP w Gadce dh Ireneusz Zagajny powitał przybyłych na uroczystość i przedstawił  historię jednostki, po czym nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru druhom z Gadki.

Jako pierwszy sztandar uniósł w górę jego fundator poseł Krzysztof Lipiec i wręczył go marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, a ten oddał go w ręce prezesa dha Ireneusza Zagajnego, który, wypowiadając słowa: „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”, przekazał go pocztowi sztandarowemu (druhowie: Marek Łabędzki, Tadeusz Drożdżał i Adam Zagajny).

Po prezentacji nowego sztandaru głos zabrali zaproszeni goście: poseł Krzysztof Lipiec – fundator sztandaru, poseł Marek Kwitek, marszałek Andrzej Bętkowski, wojewoda Zbigniew Koniusz i st. bryg. Grzegorz Rajca. Marszałek wręczył prezesowi Ireneuszowi Zagajnemu herb województwa świętokrzyskiego, a st. bryg. Grzegorz Rajca okolicznościowy list Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Krzysztofa Cioska adresowany do druhów z Gadki.

 Jako ostatni wystąpił z okolicznościowym przemówieniem wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W pierwszym rzędzie podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi za ufundowanie sztandaru, który bez wahania zaoferował pomoc druhom z Gadki. Wójt Mirosław Seweryn przypomniał też, że poseł Krzysztof Lipiec w dużej mierze przyczynił się do dynamicznego rozwoju jednostek OSP z terenu całej gminy Mirzec, które odnowiły i zmodernizowały swój tabor wozów bojowych. W ostatnich pięciu latach strażacy ochotnicy otrzymali 3 nowe wozy strażackie i 2 karosowane. W tym roku kolejny nowy wóz bojowy mają otrzymać strażacy z Osin. Duży w tym udział ma, jak podkreślił wójt, poseł Krzysztof Lipiec. Wójt Mirosław Seweryn podziękował także posłowi Krzysztofowi Lipcowi oraz marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu i wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi za wspieranie inwestycji realizowanych na terenie gminy Mirzec. W samej Gadce w ostatnim czasie powstała nowa remiza OSP, a obecnie trwają przygotowania do budowy, będącej na etapie projektowania, sali gimnastycznej, w najbliższych zaś latach samorząd gminny planuje utworzenie żłobka w budynku byłej szkoły. Budynek ma przejść gruntowną przebudowę.

Wójt Mirosław Seweryn wraz z druhem prezesem Ireneuszem Zagajnym wręczyli posłowi Krzysztofowi Lipcowi podziękowanie w postaci okolicznościowego grawertonu.

Końcowy meldunek złożony przez dowódcę uroczystości druha Marka Mindę marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu zakończył część oficjalną przekazania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

Całość strażackiego święta poprowadził dh Wojciech Derlatka.

Powrót do góry