Spotkanie integracyjne dla seniorów w Tychowie Starym - Gmina Mirzec

Spotkanie w ramach akcji Danie Wspólnych Chwil zorganizowali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Gromada” w Tychowie Starym wraz z Kapelą „Sąsiedzi”.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 5 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym. Organizatorzy pozyskali produkty żywnościowe od Fundacji Biedronki, sami przygotowali posiłek, na który zaprosili seniorów zagrożonych samotnością w ramach akcji Danie Wspólnych Chwil. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, przedstawicielki Stowarzyszenia Edu Rozwój ze Starachowic oraz seniorzy z Tychowa Starego. Gości przywitała przewodnicząca KGW „Gromada” Anna Chyła, po czym członkowie zespołu zaśpiewali piosenkę o Tychowie Starym. Za realizację piękniej inicjatywy organizatorom oraz za zaproszenie podziękował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wykład na temat historii Tychowa Starego, możliwych źródeł pochodzenia, nazwy miejscowości oraz tradycji bartniczych wygłosił wicestarosta Dariusz Dąbrowski, z zamiłowania regionalista.

Było to pierwsze spotkanie w ramach akcji Danie Wspólnych Chwil. Dwa kolejne na temat dawnej muzyki oraz przepisów kulinarnych odbędą się w ciągu następnych sześciu tygodni.

Zdjęcia z wydarzenia na stronie FB Urzędu Gminy w Mircu

Powrót do góry