Spotkaj się z Prendowską - Gmina Mirzec

Rzeźba postaci Jadwigi Prendowskiej stanie w centrum Mirca. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel blisko 300 000 złotych dofinansowania.

Projekt złożony przez Gminę Mirzec na konkurs „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku został bardzo wysoko oceniony przez kapitułę konkursu. Projekt uzyskał 88 punktów i znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej projektu. Otrzymaliśmy 295 000 złotych dofinansowania i o taką kwotę wnioskowaliśmy. Warto dodać, że na konkurs z całej Polski wpłynęło 90 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano tylko 15 z nich.

Oceny dokonał zespół sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w skład którego weszli: dr hab. Maciej Aleksandrowicz – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – przewodniczący, prof. Jan Tutaj rzeźbiarz i pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dr hab. Tomasz Sobisz rzeźbiarz i pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, architekt krajobrazu Marek Szeniawski, prof. Jacek Martusewicz pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Maciej Ogórek pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rzeźba przedstawiająca postać Jadwigi Prendowskiej z książką jej autorstwa zostanie ustawiona na parkingu w centrum Mirca, nieopodal dworu Jadwigi i Józefa Prendowskich, ulicy Mariana Langiewicza i Pomnika Niepodległości. Rzeźba postaci o wysokości około 2 metrów będzie wykonana z brązu. Projekt oraz odlew rzeźby w brązie wykona dr hab. Grzegorz Witek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba zostanie odsłonięta podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wniosku, w szczególności dr hab. Grzegorzowi Witkowi, Annie Kawalec przewodniczącej Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury Rady Gminy w Mircu i jednocześnie prezes Stowarzyszenia na rzecz odnowy zabytków parafii świętego Leonarda w Mircu, architekt Irminie Bociarskiej, Jagodzie Rafalskiej-Kawalec oraz pracownikom Urzędu Gminy w Mircu.

„Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Powrót do góry