Sołtys Roku 2019 - Gmina Mirzec

8 lipca 2021 r. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach miało miejsce uroczyste spotkanie władz województwa świętokrzyskiego z najlepszymi sołtysami roku 2019.

Konkurs na „Sołtysa Roku 2019” ze względu na pandemię miał swój finał z rocznym opóźnieniem. Konkurs promuje sołtysów zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności. Na 2100 sołectw naszego województwa nagrodzono 45 sołtysów. Byli wśród nich także przedstawiciele naszej gminy: sołtys Ostrożanki Tadeusz Chojnacki oraz sołtys Trębowca Stanisław Seweryn, którzy odebrali okolicznościowe dyplomy i puchary w towarzystwie wicewójta gminy Mirzec Anny Piątek oraz pracownika Urzędu Gminy w Mircu Katarzyny Kąpały.

Gratulacje laureatom złożyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz senator RP Krzysztof Słoń.

Ponadto wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn nagrodził sołtysów Ostrożanki i Trębowca bonami podarunkowymi oraz wręczył im listy gratulacyjne.

Powrót do góry