Sołectwa: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary- termin odbioru odpadów remontowo- budowlanych - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu informuje mieszkańców sołectwa Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że w dniu 25 listopada 2021 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP Ostrożanka), przy Szkole Podstawowej  w Małyszynie  oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 ( naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 10 00 do 18 00  wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

Do odpadów remontowo budowlanych zaliczamy:
-odpady z betonu oraz gruz betonowy, np. gruz z posadzek betonowych;
-gruz ceglany, np. cegły, pustaki;
-resztki cementu, gipsu;
-tynki, tapety, okleiny;
-odpady z materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne,  itp.;
-materiały izolacyjne;
-wiadra po farbach do ścian i sufitów;
-drewno np. belki, deski, boazeria, panele itp.

Do kontenera nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych typu: płyty azbestowo-cementowe. Podczas zapełniania kontenera prosimy o zachowanie czystości i porządku.

Należy pamiętać, że odbiorem objęte są odpady powstałe z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie. Odpady powstałe z remontów wykonywanych przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót do góry