Przekazanie samochodu dla OSP w Tychowie Starym - Gmina Mirzec

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został oficjalnie przekazany druhom ochotnikom z Tychowa Starego.

Ceremonia przekazania samochodu w skróconej ze względu na pandemię formie odbyła się w sobotę 19 grudnia na placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Mircu. Spotkanie poprowadził Andrzej Kutwin, inspektor ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Mircu.

Gości przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, Agnieszka Kuś, radna powiatowa w imieniu posła Krzysztofa Lipca, brygadier Grzegorz Rajca, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Sławomir Zięba, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, ksiądz kanonik Daniel Kobierski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Leonarda w Mircu, Dariusz Stachowicz, radny Rady Powiatu w Starachowicach, Paweł Staszałek, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Władysław Zając, prezes Zarządu OSP Tychów Stary, druhowie OSP w Tychowie Starym.

Brygadier Grzegorz Rajca, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wraz z posłanką Agatą Wojtyszek wręczyli akt przekazania samochodu Władysławowi Zającowi, prezesowi Zarządu OSP Tychów Stary. Samochód dla strażaków przekazali symbolicznie posłanka Agata Wojtyszek, Agnieszka Kuś, radna powiatowa, brygadier Grzegorz Rajca, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Sławomir Zięba, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Samochód poświęcił ksiądz kanonik Daniel Kobierski.

Szeregu udanych inwestycji w bezpieczeństwo mieszkańców gratulowali wójtowi Mirosławowi Sewerynowi zaproszeni goście: posłanka Agata Wojtyszek, brygadier Grzegorz Rajca, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, radna powiatowa Agnieszka Kuś. Za przekazany wóz podziękował w imieniu strażaków z Tychowa Starego Władysław Zając, prezes Zarządu OSP Tychów Stary.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał wójt Mirosław Seweryn, który przypomniał jak wiele inwestycji w poprawę bezpieczeństwa zostało wykonanych w gminie Mirzec w ciągu ostatnich trzech lat. W latach 2019 – 2020 zakupione zostały trzy nowe samochody pożarnicze dla OSP Mirzec, Gadka i Tychów Stary. Kilkuletni samochód z Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach otrzymali strażacy z OSP Ostrożanka. W 2019 roku dla OSP Tychów Stary wykonano zabudowę pożarniczą na używanym podwoziu. Dzięki tym inwestycjom średnia wieku samochodów bojowych zmniejszyła się z 31 lat do 13 lat. Wyremontowane w wysokim standardzie zostały remizy, systematycznie kupowane są sprzęt i wyposażenie bojowe strażaków. W latach 2018 – 2020 na terenie gminy Mirzec zostały zrealizowane cztery projekty z rządowego programu „Razem bezpieczniej” poprawiające bezpieczeństwo na drogach różnej kategorii w gminie Mirzec. W przyszłym roku wybudowany zostanie nowy posterunek policji. Wójt Mirosław Seweryn podziękował za wsparcie i pomoc parlamentarzystom, komendantom straży pożarnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Mirzec.

O możliwościach technicznych oraz wyposażeniu samochodu mówił Andrzej Kutwin, inspektor ds. obronnych Urzędu Gminy w Mircu, który przedstawił także mechanizm finansowania zakupu. Na zakup samochodu jednostka OSP w Tychowie Starym otrzymała 560 000 złotych dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 20 000 złotych na ten cel dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnowała 179 525 złotych. Samochód kosztował 759 525 złotych. Wóz został wyprodukowany w kieleckiej firmie „Stolarczyk”.

Od sierpnia 2020 roku na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym jest wóz bojowy na podwoziu MAN z napędem 4×2 wyposażony między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną o uciągu minimalnym 6 ton. Pojazd posiada działko wodno-pianowe zamontowane na dachu pokrytym antypoślizgową nawierzchnią. Na dachu pojazdu zamontowana jest także trzyelementowa drabina rozkładana automatycznie bez konieczności wychodzenia na dach, skrzynia na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyciągarka o uciągu 8 ton oraz elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany za pomocą pilota. Samochód wyposażony jest w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu oraz zraszacze przednie i boczne. Wóz bojowy zakupiony został w ramach zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym”.

Możliwości wozu bojowego OSP Tychów Stary mogli ocenić radni Rady Gminy w Mircu. Pokaz odbył się w przerwie obrad XXXI sesji Rady Gminy. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował radnym za współpracę przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu tego zakupu z budżetu Gminy Mirzec.

Powrót do góry