Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących - Gmina Mirzec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje mieszkańców gminy Mirzec o rozpoczęciu kwalifikowania osób i rodzin na pomoc żywnościową w ramach „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023”.

Termin zgłaszania w celu kwalifikacji do pomocy żywnościowej: 20.11.2023r.- 29.12.2023r.

Zapraszamy osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, i spełniające kryteria  określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód  nie przekracza 235%  kryterium ustawowego tj. 1823,60 zł dla osoby samotnej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą  skorzystać z pomocy są zobowiązane przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku pracownikowi socjalnemu, który dokona odpowiedniej weryfikacji.

ZYWNOSC-OGLOSZENIE38029

Powrót do góry