Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - Gmina Mirzec

Od dnia 1 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. przeznaczonej na realizację celów statutowych kół. Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją na temat pomocy >>

Powrót do góry