Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków - Gmina Mirzec

Informacja w sprawie pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku przymrozków wiosennych, które miały miejsce w 2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które miały miejsce w 2020r., mogą ubiegać się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się pomoc w ramach formuły pomocy de minimis.

Info-przymrozki

Powrót do góry