Podziękowania za pomoc i wsparcie - Gmina Mirzec

Poseł Krzysztof Lipiec wraz z dyrektor biura poselskiego Małgorzatą Pruś byli gośćmi sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 25 lutego.

Gości przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który podziękował posłowi za ogromne wsparcie dla gminy Mirzec, w szczególności za pozyskanie szeregu środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, które gmina Mirzec ma zaplanowane do realizacji w najbliższych latach.

– Bez ogromnego wsparcia pana posła i środków, które możemy pozyskać z budżetu państwa oraz za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nie udałoby się nam ani realizować inwestycji ani planować kolejnych  – powiedział wójt Mirosław Seweryn. – Dziś na sesji do budżetu będziemy wprowadzać kolejne inwestycje, na które pozyskaliśmy pieniądze zewnętrzne z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: remont drogi w miejscowości Trębowiec-Krupów przez wieś oraz drugi etap przebudowy drogi gminnej od Trębowca-Krupowa do drogi 744. Wspólnie z Powiatem Starachowickim w tym roku będziemy kontynuować przebudowę drogi powiatowej w Mircu-Poddąbrowie przez wieś.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował także za bardzo duże pieniądze, które udało się pozyskać na największą inwestycję w historii gminy Mirzec czyli rewitalizację centrum Mirca. Prawie pięć lat temu projekt ten opiewał na 6 milionów złotych. Dziś jest to kwota blisko 21 milionów złotych. Rewitalizacja Mirca nie byłaby możliwa bez pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 milionów złotych i środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski ład w wysokości 12.750.000 złotych. Ogromne wsparcie popłynęło też do Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki czemu w ciągu ostatnich kliku lat wymieniono na nowe samochody pożarnicze w czterech jednostkach OSP. W Mircu-Poduchownem – Mircu -Korzonek powstaje nowa droga dzięki wsparciu z budżetu państwa, a przy Szkole Podstawowej w Gadce nowa sala gimnastyczna. Za zaangażowanie i pomoc dla gminy posłowi Krzysztofowi Lipcowi podziękował także przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza.

Wójt Mirosław Seweryn wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Zawiszą oraz zastępcą wójta Anną Piątek na ręce posła Krzysztofa Lipca przekazali bukiet kwiatów oraz pamiątkowy grawerton. Bukietem kwiatów gospodarze podziękowali także dyrektor biur poselskiego Małgorzacie Pruś.

Poseł Krzysztof Lipiec zapewnił mieszkańców gminy Mirzec o gotowości do dalszego wspierania działań władz samorządowych gminy. Dodał, że gdyby nie aktywne działanie wójta i władz samorządowych gminy inwestycje o takim zakresie nie byłyby możliwe do zrealizowania. Dzięki temu gmina Mirzec zmienia się, aby mieszkańcom żyło się łatwiej i wygodniej. 

Powrót do góry