Po zimie już posprzątane - Gmina Mirzec

Pracownicy interwencyjni oraz pracownicy społecznie użyteczni zakończyli pozimowe sprzątanie gminy Mirzec.

Posprzątane zostały tereny wzdłuż dróg w gminie, parkingi oraz miejsca publiczne. Pozimowe porządki trwały około dwóch tygodni. Pracownicy sprzątający gminę zebrali pokaźną ilość śmieci. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy i przejeżdżający przez gminę Mirzec poszanują pracę osób sprzątających i wszystkie odpady zaczną trafiać do koszy zamiast do rowów i na trawniki.

Powrót do góry