Płatność za wywóz odpadów w październiku - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu przypomina o dokonywaniu wpłat na za odpady komunalne. Termin opłacenia raty przypada na 20 października 2020 roku. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Mircu, u sołtysa lub na rachunek bankowy: 63 8523 0004 0006 0046 2000 0020

Powrót do góry